Horažďovice
Adresa: Městské muzeum, Zámek 11, 341 01 Horažďovice. Tel. 376 512 271


   Zámek se nachází v centru stejnojmenného šumavského města.

   V gotické době zde stál pevný hrad, který převzal ochranu nad městem po starším hradě Prácheň, z něhož se do dnešní doby zachovaly jen zříceniny. Horažďovický hrad, třebaže ve vlastnictví významných šlechtických rodů, se postupem doby přizpůsoboval vývoji a situaci ve městě (sloužil i k hospodářským účelům) a nakonec se pozvolna změnil na zámek.
   Současnost: náznak zámeckých interiérů a muzeum s několika samostanými expozicemi.