Jičín
Okresní muzeum a galerie, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín
Tel. 493 532 204
e-mail: muzeumhry@jcvc.cz


   Předchůdcem jičínského zámku byl pozdně gotický Trčkovský palác, rozšířený v pozdní renesanci. Dnešní zámek je spojen s osobou Albrechta z Valdštejna, který učinil z Jičína hlavní město svého frýdlantského vévodství. Na přestavbě objektu se podíleli význační vlašští architekti své doby, A. Spezza, G. B. Pieroni a N. Sebregondi. Od 17. století do první třetiny 20. století vlastnili zámek Trauttmansdorfové. V roce 1813 v něm vedl rakouský císař František diplomatická jednání, které vyvrcholily vznikem protinapoleonské koalice. Ta nedlouho poté porazila francouzského císaře v bitvě u Lipska.
   Dnes v zámecké budově sídlí okresní muzeum a galerie a je zde zpřístupněn proslulý Konferenční sál z napoleonské doby.