Kadaň
Hrad a muzeum v Kadani, 432 01 Kadaň


   Královský hrad spolu s městem založil okolo poloviny 13. století Přemysl Otakar II. Na podzim 1421 byl hrad poškozen útokem křižáků na husitskou posádku ve městě, která Kadaň dobyla o několik měsíců dříve. Poté se majitelé hradu střídali, přičemž jen někteří z nich se o něj lépe postaral, takže větší opravu nechal provést až král Jiří z Poděbrad roku 1467. V roce 1504 nařídil Jan z Lobkovic zásadní přestavbu celého již opět zchátralého objektu, který však při ní bohužel ztratil svoji někdejší starobylou podobu se čtyřmi nárožními věžemi a předsunutými hradbami.
   Skutečnou pohromou pro město i hrad byla třicetiletá válka, zvláště pobyt švédských vojsk. Objekt zachránila před zničením císařovna Marie Terezie, která roku 1750 povolila přestavbu hradu na kasárny. Ty byly rozšířeny v letech 1816-1820 a dalších 150 let sloužily potřebám armád rakouského císařství až socialistického Československa. Po rozsáhlé rekonstrukci přešel hrad v Kadani do majetku města, které jej nyní využívá k různým kulturním účelům.