Kladno
Adresa: Zámeček Kladno, Zádušní 1, 272 01 Kladno. Tel. 312 248 908


   Původně renesanční zámek s opevněním, vydrancován císařskými žoldáky v roce 1620. Barokní přestavba podle plánů K. I. Dienzenhofera (započata r. 1738). Pozdější úpravy exteriéru.
   Náznak zámeckých interiérů, regionální muzeum, v podzemí ukázka hornické štoly.