Lanškroun
Adresa: Muzeum Lanškroun, Nám. Aloise Jiráska, 563 01 Lanškroun. Tel. 465 324 003


   Zámek se nachází v centru stejnojmenného města na moravsko - českém pomezí.

   Původní klášter, založený roku 1371, se hned v následujícím století začal proměňovat na sídlo světské vrchnosti a správy panství. Ve své závěti ji Vilém z Pernštejna (+1507) již nyzývá zámkem. Roku 1601 provedli Hrzánové z Harasova renesanční úpravy, které však byly z větší části odstraněny v průběhu mnohaleté barokní úpravy, dokončené roku 1716.
   Zámek dnes využívá město. V jeho části sídlí muzeum, které představuje dějiny Lanškrouna, jeho osobnosti a sklářství v tomto regionu.