Líčkov
Zámek Líčkov, Líčkov 1, 438 01 Žatec
Tel. 415 725 022


    Podle Václava Hájka z Libočan začíná historie Líčkova již kolem roku 766, ale z jiného zdroje se Líčkov připomíná až ve 14. století. Pravděpodobně se jednalo o tvrz, jejíž opevnění někdy po roce 1453 podstatně rozšířil Václav Vlček, proslulý válečník, takže asi až od té doby lze hovořit o hradu. Na konci 16. století se Líčkov stavebními úpravami postupně mění na zámek. Tuto proměnu pravděpodobně započal již Jiří Popel z Lobkovic, známý v našich dějinách skandálem z roku 1593. Tehdy tento přední člen českého zemského sněmu ze zištných důvodů (chtěl postoupit na vyšší funkci) obelhal císaře Rudolfa II. To, co v současnosti dělají čeští politici zcela běžně, nebylo před čtyřmi stoletími tolerováno a Jiří Popel byl na dlouhá léta uvězněn. Na přestavbě hradu na zámek má proto hlavní podíl až po roce 1596 Bohuslav Hrobčický.
    Dnešní podoba zámku pochází z období po roce 1765, kdy jej nechal stavebně upravit uměnímilovný Josef Vonibald z Ebenu. Díla předních barokních malířů pak ozdobila zámecké interiéry a z téže doby pochází krásná, rokokově dekorovaná vstupní brána. Bohužel, Josef Vonibald upadl do dluhů a zámek přešel v dražbě na jiné majitele za nichž sloužil hospodářským účelům a byl značně poničen. Záchranou se nestalo 19. století, kdy zvýšený zájem o stará šlechtická sídla v mnoha případech vedl k jejich záchraně, ale až století dvacáté, především dlouhé období počínající rokem 1925, kdy zde žil akademický malíř Oskar Brázda.
    Návštěvníci si mohou v Líčkově prohlédnout kromě zámeckých interiérů galerii s obrazy O. Brázdy a pěknou zámeckou kapli se zařízením z druhé poloviny 18. století.