Mladá Boleslav
Hrad Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 1, 293 01 Mladá Boleslav
Tel. 326 322 542 nebo 326 325 616


   Předchůdcem hradu bylo přemyslovské hradiště. Budova na snímku stojí na místě královského hradu asi z poloviny 13. století, přestavěného přibližně po sto letech. Přesto je zřejmé, že nedosáhl v této době velkého významu, v husitských válkách nebyl ani použitelný pro obranu. Po roce 1555 proměnili Krajířové z Krajku hrad na renesanční zámek. Ten výrazně poškodili Švédové na konci třicetileté války a hned po ní ještě více mladoboleslavští občané, kteří hradby a dokonce i části bývalých paláců použili na obnovu svých domů a svého města.
   Po dalších sto letech vybrali zpustlé budovy císařští generálové jako vhodný prostor pro nové kasárna a ty zde také byly vystavěny a sloužily armádě téměř dvě století, do roku 1953. V roce 1972 započaly časově náročné úpravy objektu, který posléze začal sloužit kulturním účelům. V josefínském křídle lze navštívit muzeum s expozicemi týkajících se národopisu a historie kraje.