Sokolov
Muzeum v Sokolově, Zámecká 1, 356 01 Sokolov


   Na místě tvrze ze 13. století nechali Šlikové postavit kolem roku 1480 hrádek, který byl zásadní renesanční úpravou rozšířen na zámek s nárožními okrouhlými věžemi. Pozdně renesanční stavba byla zničena několikerým dobýváním za třicetileté války. Roku 1663 přistoupil Jan H. Nostic k obnově zámku, přestavěného znovu roku 1805.
   V současnosti je v objektu muzeum s expozicemi přírody a dějin Sokolovska, vývoje rudného a uhelného hornictví a střídající se výstavy moderního umění.