Staré Hrady
Zámek Staré Hrady, 507 23 Libáň
Tel. 493 598 680


   Staré Hrady (okres Jičín) jsou zmiňovány již roku 1340. Jednalo se asi nejprve o tvrz, přestavěnou během následujících desetiletí na hrad s dvoupatrovým gotickým palácem a samostatně stojícím hradním kostelem. V letech 1571 - 1573 slezský šlechtic Jiří Pruskovský přestavěl objekt na renesanční zámek, který pokryla sgrafitová výzdoba. Zámek tehdy získal honosnou výzdobu, jak o tom svědčí dochované renesanční portály, krby a zbytky nástěnných maleb. Bohužel, v dalších staletích byl objekt využívám převážně k hospodářským účelům (fungoval zde například pivovar) a po architektonické stránce velmi utrpěl. Až v 60. letech 20. století byl zámek z iniciativy místních občanů rekonstruován a tím vlastně zachráněn pro budoucnost.
   Dnes objekt slouží Památníku národního písemnictví v Praze pro uložení archivních fondů. V zámeckých prostorách se konají každoročně výstavní akce a kulturní pořady.