Strážnice
Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice
Tel. 518 306 611. Fax 518 306 615
email: info@nulk.cz
WWW stránky


   Středověký hrad, zabezpečující moravskou hranici proti Uhersku, přestavěl po roce 1578 Jan Jetřich ze Žerotína na zámek. Ještě na počátku 18. století byl chráněn pěti barokními bastiony. Dnes se v jeho interiérech nachází muzeum s ojedinělou expozicí lidových hudebních nástrojů.MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE STRÁŽNICI

   Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka, dále areály technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 65 objektů.
   Ukázka vinohradnických staveb a jejich zařízení, která je doplněna vinohradem představujícím pěstění vína od nejstarších dob po současnost, je jedinou expozicí svého druhu na našem území. Řemeslná výroba je zastoupena kovárnou z Lipova a tkalcovnou z Nové Lhoty na Horňácku, technické vodní stavby pak pilou horizontálkou z Čerešníkových Mlýnů na Horňácku.
   Pro své návštěvníky Národní ústav lidové kultury každoročně pořádá v areálu muzea zvykoslovné pořady - např. Stavění máje, Dožínky, Zarážání hory apod., Dny řemesel, akce pro děti a vždy poslední víkend v červnu se stává atraktivním prostředím pro programy Mezinárodního folklorního festivalu.

Otvírací doba

1.května - 31.října
denně kromě pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
poslední prohlídka je organizována v 16.00 hodin
květen, červen, září, říjen: prohlídka každou celou hodinu
červenec, srpen: prohlídka každou půl hodinu
Doba trvání prohlídky: 60 - 90 minut