Teplice
Zámek Teplice, Zámecké nám. 14, 415 03 Teplice
Tel. 417 537 869 nebo 417 537 226


   Na místě románského kláštera benediktýnek, založeného v letech 1158-1164 a pozdějšího hrádku z 15. století, vystavěli Kinští postupně do první třetiny 17. století zámek, v dalších obdobích ještě vícekráte upravovaný a rozšiřovaný. Dnes je v něm muzeum s expozicemi týkajících se tohoto regionu (pravěk, slovanské období, uměleckohistorická expozice s díly od gotiky do 19. století, lázeňství aj.).