Valašské Meziříčí
Adresa: Zámek Valašské Meziříčí, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí. Tel. 571 611 764


   Zámek ve stejnojmenném moravském městě.

   Valašské Meziříčí vzniklo roku 1923 spojením měst Meziříčí a Krásna a jedním z výsledků tohoto spojení je, že dnes jsou ve městě dva zámky. V původním Meziříčí stojí Žerotínský zámek, vystavěný po roce 1548 a barokně upravený po roce 1716.
   Na obrázku vidíme zámek Kinských, jehož současná podoba pochází z poloviny 19. století. Tehdejší majitel, hrabě Eugen Kinský, dal při volbě exteriéru přednost empírovému slohu před tehdy módním romantickým. Hlavní budova má mohutnou mansardovou střechu (běžnější spíše v pozdním baroku). Zámek je obklopen cenným parkem.
  Dnes v objektu sídlí městské muzeum. Hlavní expozice se věnuje historii regionu, dále jsou zde umístěny sbírky gobelínů (místní práce) a osvětlovacího a uměleckého skla.