Vimperk
Muzeum Vimperk, Zámek, 385 01 Vimperk
Tel. 388 411 506


   Původně raně gotický hrad postavený na vysoké skále nad městem, z něhož se zachovala tzv. Vlčkova věž a předsunuté opevnění, byl v polovině 16. století přestavěn na renesanční zámek a za knížete Adama Františka Schwarzenberga (+1732) obnoven v barokním slohu.
   V části zámku je v současnosti městské muzeum a Šumavská galerie (expozice sklářství, tiskařství, řezbářství a příroda Šumavy).