Vsetín
Vlastivědné muzeum, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín
Tel. 571 411 690
e-mail: muzeum@vs.inext.cz


   V místech dnešního čtyřkřídlého objektu stávala od 15. století gotická tvrz, kterou nechala na počátku 17. století přestavět Lukrécie Nekšovna z Landeka na renesanční zámek. (Druhým manželem této dámy byl proslulý Albrecht z Valdštejna.) V průběhu třicetileté války získal zdejší panství rod Illesházyů, který jej vlastnil po dvě století. Na počátku 18. století zámek vyrabovali uherští vojáci Františka II. Rákocziho a stavba se po letech dočkala opravy v duchu baroka. Dnešní podoba zámku pochází z let 1833 - 1834, kdy byla renesanční a barokní podoba zámku doplněna ještě klasicistním stylem. Ten se uplatnil i v interiérech.
   Od roku 1890 vlastnili vsetínský zámek průmysloví velkopodnikatelé, nejdříve rodina Thonetů a od roku 1938 Marie Baťová se synem Tomášem. V roce 1948 se stal zámek majetkem státu.
   Dnes jeho interiéry nabízejí návštěvníkům k prohlídce několik muzejních expozic. První má název "Pod jménem Valachů" a pojednává o lidových bouřích na Vsetínsku v 17. a 18. století. Další "Umění a umělecká řemesla" seznamuje se sbírkami historického nábytku (např. slavné značky Thonet) a dalších předmětů uměleckého řemesla.
   Expozici "Vsetínsko v lidové výrobě, kroji a obyčejích" již dostatečně ozřejmuje její název. Prohlédnout si lze také pamětní síň bratří Hlaviců a zámeckou galerii. Tuto nabídku doplňují ještě různé krátkodobé výstavy.