Zlín
Adresa: Muzeum J V Moravy, Soudní 1, 760 01 Zlín. Telefon 577 430 503


   Zámek se nachází při okraji parku ve stejnojmenném moravském městě.

   Na konci 15. století zde postavili Tetourové z Tetova tvrz, která zanikla přestavbou tvrze na renesanční zámek. Osoba stavebníka zámku není jednoznačně určena, novější výzkumy se kloní k Janu Cedlarovi z Hofu. Roku 1605 poškodili zámek uherští povstalci (jejich původní záměr vytlačit Habsburky z Uher se brzy proměnil v pouhé loupeživé výpravy). K významné stavební úpravě zámku přikročil po roce 1777 hrabě F. A. Khevenhüller. Později získaly fasády vzhled klasicistní.
   Zámek ve Zlíně je sídlem Muzea jihovýchodní Moravy a dnes i Galerie výtvarného umění. Muzeum je zpřístupněno celoročně.