Křtiny
Poutní místo Křtiny, Křtiny u Brna
Tel. 516 574 189


   Křtiny jsou hojně navštěvovaným poutním místem, zasazeným do malebného lesnatého údolí nedaleko Blanska. Mohutnou centrální stavbu křížového půdorysu s monumentální kupolí a věží nad průčelím vystavěl František Ritz z Brna v létech 1712-1750. Projekt vypracoval Jan Blažej Santini. Chrám je velmi rozlehlý, je dlouhý 65 metrů, vysoký a široký 35 metrů. Kostel má 73 metrů vysokou věž a osvětluje jej přes 30 oken.


   Křtiny mají důstojný barokní interiér. Ideovým středem chrámu je volně stojící hlavní oltář, obklopený ušlechtilou sloupovou architekturou. Vpravo od poutního chrámu stojí kaple sv. Anny, patronky rodiny.