Kuklov


   Kuklov je vesničkou v krásném přírodním prostředí, civilizací téměř nedotčeném, asi 17 kilometrů severozápadně od Českého Krumlova, pohlíž obce Brloh. Působivý prostor vysokého nedokončeného kostela působí na vnímavého návštěvníka silným dojmem. Vždyť zde žili lidé a jejich osudy nebyly lehké. Kostel býval součástí kláštera řádu sv. Františka, jemuž předcházel blízký hrad Kuglvajt. Hrad roku 1395 dobyl a rozbořil Jindřich z Rožmberka, v té době vůdčí postava spiknutí vysoké šlechty proti králi Václavu IV. a dnes jsou jeho zbytky jen sotva patrné.
   Ani klášter neměl lehkou existenci a roku 1517 dorazila až sem krvavá ozvěna náboženských bouří v sousedním Německu. Katoličtí mniši, kteří neutekli, byli pověšeni, klášter vyrabován a zničen. Františkáni s pokorou a trpělivostí vybudovali svůj klášter znovu a po desetiletích se opět opakovala podobná tragédie. Finanční a lidské prostředky potom již nepostačovaly na obnovu kláštera a hlavní loď kostela stojí bez zastřešení s odkrytými kamennými zdmi. Celá staletí.
   Je to zvláštní pocit stát v kostele na přírodním trávníku. Zádumčivý dojem však velmi zmírňuje neokázale -ale o to krásněji- upravené blízké okolí budovy. Jeden detail: lidé zde zasadili malé stromky do rozřezaných kmenů stromů a ty stromky se mají čile k světu. Jako by naznačovaly: život jde dál.