Mariánská Týnice
Muzeum a galerie severního Plzeňska, klášter Mariánská Týnice
Tel. 373 396 410
e-mail: mtynice@iol.cz


   Současný chrám stojí na bývalém poutním místě plaského kláštera. V 17. Století zde bylo zřízeno probošství. Roku 1711 byl opatem Eugenem Tyttlem položen základní kámen budoucího poutního chrámu Zvěstování Panny Marie, navrženého Janem Blažejem Santinim. Kostel vystavěný na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže s centrálním čtvercovým prostorem byl celkově dokončen až roku 1768. Celý komplex se skládá z chrámu, budovy probošství a ambitu, ve kterém je fresková výzdoba od F. J. Luxe.
   Dnes je v objektu Muzeum a galerie severního Plzeňska se stálými expozicemi a etnografickými a umělecko-historickými sbírkami.