Plasy
Národní kult. památka, klášter Plasy, 311 11 Plasy
Tel. 373 322 174
e-mail: klaster@plasy.cz


   V romantickém údolí řeky Střely se rozkládá bývalý cisterciácký klášter, založený před rokem 1146 knížetem Vladislavem II. Klášterní areál prodělal několik přestaveb, z nichž nejvýznamnější je přestavba konventu z let 1711-1740 podle plánů Santiniho a Dientzenhofera s dokonalým vyřešením základů stavby v bažinaté půdě a mistrovským ovládnutím hmoty a prostoru.

  

   Hodnotnou architekturu doplňuje v kaplích a chodbách 1. patra fresková výzdoba F. A. Müllera, J. A. Pinka a J. Kramolína. Součástí areálu je kromě konventu budova prelatury, tzv. královská kaple, klášterní kostel a Metternichovská hrobka v kostele sv. Václava. V konventu je expozice zaměřená na historii plaského lékárenství a galerie Strettiů-plaských rodáků.

Podrobnější text