Předklášteří
Klášter Porta coeli, 633 02 Předklášteří u Tišnova
Tel. 549 410 090


   Klášter Porta coeli (Brána nebes) v Předklášteří u Tišnova založila v roce 1233 královna Konstancie, vdova po českém králi Přemyslu Otakarovi I. Klášterní kostel, vysvěcený v roce 1239, je trojlodní bazilikou s příčnou lodí a protáhlým presbytářem s pětibokým závěrem. I přes strohá řádová nařízení vznikl na západní straně lodi u nás ojedinělý typ francouzského katedrálního portálu s uceleným ikonografickým programem. Rovněž je v našich podmínkách výjimečné osazení velkých figur apoštolů na ostěních.
   V prostorách chrámu se nachází hodnotné barokní zařízení pořízené po roce 1764. Z ostatních prostor kláštera vyniká křížová chodba s raně gotickými klenbami a hlavicemi zdobenými figurálními a ornamentálními motivy a velká kapitulní síň z let 1260-1270.