Římov
Poutní areál v Římově, 373 24 Římov
Tel. 387 987 244

Centrum poutního areálu

    Významné poutní místo se nachází v krásném prostředí nad řekou Malší, 14 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Loretánská kaple v centru byla vystavěna v roce 1650 (její zvonice až roku 1891). Prostá stavba obdélného půdorysu je vyzdobena dvěma freskami z 18. století. Její interiér s oltářem vidíme na snímku.

Vstupní brána Vnitřní výzdoba ambitů Oltář v interiéru Lorety

    Kapli obklopují čtvercové ambity z let 1652 - 1658, otevřené arkádami. Klenby pokrývají nádherné fresky z let 1686-1689 (opravené r.1861 a v nedávné době). Představují náměty ze života Panny Marie a Krista, vyobrazení milostných obrazů a soch z různých poutních míst v Čechách i pohled na římovský komplex z doby před dostavbou a nápisy se jmény donátorů a daty. V ambitech jsou umístěny čtyři oltáře se sochami a obrazy svatých a pocházejícími z různých období mezi roky 1658 - 1750. V tomto prostoru jsou také výklenkové kaple (s obrazy a sochami světců), některé z nich jsou upraveny jako groty. Dále jsou zde čtyři zpovědnice z doby kolem roku 1740. Na východní straně ambitů se nachází kostel sv. Ducha, dokončený roku 1677. Jeho kazatelna a oltářní obrazy pocházejí z poloviny 18. století, novobarokní hlavní oltář z roku 1872.

První křížové zastavení Jedno z dalších zastavení Jedno z dalších zastavení

    V blízkém okolí Římova si mohou návštěvníci prohlédnout při procházce půvabné pašijové kaple vznikající postupně v období od roku 1658 do první čtvrtiny 18. století (roku 1835 ještě přibylo 18. zastavení). Kaplí je celkem 25, uvnitř jsou restaurované nástěnné malby. Řezbářskou a kamenickou výzdobu kaplí tvoří několik desítek dřevěných, kamenných a štukových soch.

Jedno z dalších zastavení Jedno z posledních zastavení