Zelená Hora
Poutní areál Zelená Hora, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 566 621 935


   Přehodnocením gotických prvků do čistě barokní podoby vznikl v Čechách na počátku 18. století stavební sloh, označovaný jako barokní gotika, který nemá v Evropě obdobu. V tomto slohu byl v letech 1719-1722 vystavěn hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, blízko Žďáru nad Sázavou. Stavba vznikla podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723), českého architekta vlašského původu. Pěticípý půdorys, vzájemný průnik prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury.