Dobronice


   Hrad se vypíná nad řekou Lužnicí asi 6 kilometrů severně od Bechyně.

   Jeho jádro založili asi po začátku 14. století vladykové z Dobronic, pocházející z jedné z větví mocného rodu Vítkovců. Po roce 1455 patřil hrad Oldřichovi z Rožmberka, který dal přistavět západní křídlo. Roku 1528 koupil část hradu od Víta ze Rzavého rod Hozlauerů z Hozlau. Po konfiskaci hradu prodala královská komora roku 1636 panství Ferdinandu Pruggerovi z Grünburgu, od jehož dcery koupila statek jezuitská kolej u sv. Klimenta na Starém Městě pražském. Roku 1773 byl hrad ještě dobrém stavu, ale po zrušení jezuitského řádu začal pustnout. V letech 1825 - 1948 vlastnili Dobronice členové hraběcího rodu Paarů, kteří však zřícenině věnovali jen malou pozornost.
   Dnes jsou Dobronice oblíbenou zastávkou vodáků plujících z Tábora do Bechyně. Lze však dojet pod hrad také na kole nebo autem. Každý, kdo se díval z jeho hradeb jistě potvrdí, že je umístěn ve velmi půvabné krajině.