Hasištejn


   Hasištejn leží západně od Chomutova.

   Hrad vznikl někdy po roce 1300, poprvé se uvádí r. 1348 jako hrad královský. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1461-1510), všestranně vzdělaný humanista Hasištejn upravil a opevnil a jeho interiéry vybavil cennými sbírkami uměleckých děl a bohatou knihovnou. Od 17 století se neobývaný hrad měnil na zříceninu. Po roce 1891 a pak o století později se dočkal částečné obnovy.