Pořešín

Pořešín

   Nepříliš velká zřícenina starého hradu se nachází na levém břehu řeky Malše, severně od jihočeského města Kaplice. Pořešín založil na počátku 14. století nejspíše Bavor III. ze Strakonic, který roku 1415 vyměnil hrad se svými příbuznými, bratry z Vitějovic, za jejich hrad (dnes zřícenina jižně od Bavorova). Noví majitelé se zvali pány z Pořešína, ale roku 1423 zemřel poslední bezdětný člen této linie a hrad podle tehdejší praxe připadl králi Zikmundovi. Po roce 1434 jej získal Oldřich z Rožmberka, který dal Pořešín rozbořit, aby se nestal opěrným bodem jeho vojenských protivníků. Po sto letech se již hrad připomíná jako pustý. Dnes jsou jeho zříceniny zarostlé smrky a borovicemi. Rozhodně však místu neschází tajemná romantika.