Střekov
Hrad Střekov, Na Zacházce 558, 400 03 Ústí nad Labem
Tel. 475 531 596

Střekov

   Hrad se vypíná na skále na okraji města Ústí nad Labem. Jeho nejstarší část vystavěl asi v letech 1316-1319 Pešík z Veitmile. Střekov chránil důležitou cestu podél Labe, vinoucího se hluboko pod hradem. Ještě zcela novou stavbu udělil v léno král Jan Lucemburský pánům z Vartemberka, kteří ovládali tento úsek Labe a přilehlé území až do konce 14. století. Za husitských válek stála posádka hradu na straně císaře Zikmunda, ale není známo, že by byla pevnost v tomto období obléhána. Na konci století nechal přistavět Hanuš Glac ke hradu nové obytné budovy. Od roku 1563 ovládal Střekov Václav z Lobkovic, který renesančně upravil některé obytné části hradu.
   Od roku 1599 se stali Lobkovicové dědičnými majiteli celého panství (Střekov vlastnili až do konce druhé světové války). Za třicetileté války se na hradě vystřídali v rychlém sledu císařští, sasští i švédští vojáci a po jejich odchodu zbyly z hradu jen vypálené trosky. Snad aby to nebylo málo, byl Střekov ještě dvakrát dobýván v roce 1757 a dělostřelecká palba dokonala to, co předtím započali vojáci a povětrnostní vlivy. Naštěstí období romantismu v 19. století znamenalo zvýšený zájem o gotické hrady a Střekov se dočkal alespoň základních zabezpečovacích prací. Na ně navázaly rozsáhlejší stavební práce před první světovou válkou. Jednotlivé části hradu byly později ještě v několika etapách postupně restaurovány.

Střekov