Zbořený Kostelec
WWW stránky

Zbořený Kostelec

   Zřícenina hradu se nalézá na pravém břehu Sázavy, zhruba severozápadně od Benešova u Prahy.

   Kostelec založil asi některý z českých králů, snad Václav II., ale poprvé je zmiňovám roku 1342 jako zástava Oldřicha Medka z Valdeka. Mezi nejvýznamnější obyvatele hradu patří v době Václava IV. Jan Sádlo ze Smilkova, nejvyšší lovčí království Českého. V období po roce 1440, kdy v Čechách chyběla královská autorita, se stal Kostelec na jistou dobu základnou loupežného Kuneše z Dubé a tak byl dvakrát obléhán a v roce 1450 dobyt.
   Pobořený hrad získává Zdeněk ze Šternberka a nechává jej obnovit jako vojenskou pevnost. Později se tento významný velmož - spolu s dalšími - postavil proti králi Jiřímu z Poděbrad. Odbojníci - a zde by se dalo mluvit přímo o zrádcích - se spoléhali na pomoc ze zahraničí, především papeže a uherského krále Matyáše. Pomoc v té době ještě nepřišla, jejich hrady byly roku 1467 královským vojskem obleženy a většinou dobyty. Jedním z nich byl také Kostelec, který se tak změnil ve zříceninu. Protože leží v turisticky atraktivním prostředí, je v současnosti vítaným cílem turistů a v letních měsících se zde koná několik kulturních akcí.