Zámek Bludov


   Zámek se nachází ve stejnojmenném městečku jihozápadně od Šumperka.

   Původně se jednalo o pozdně renesanční zámek, který vystavěl po roce 1624 Kryštof Karel Liechtenstein-Kastelkorn. Roku 1708 k dosavadnímu jižnímu a zápanímu křídlu přibylo i severní a celý objekt byl upraven do barokní podoby.
   Zámek slouží jako správní budova a jeho interiéry nejsou přístupné.