Zámek Chudenice


   Chudenice leží v západních Čechách, ve dvou třetinách úsečky mezi Domažlicemi a městečkem Švihov.
     Adresa: Hotel Lázeň, 340 14 Chudenice.

   V Chudenicích stojí zámek, jehož předchůdce byl jedním z původních sídel Černínů z Chudenic. Členové tohoto hraběcího rodu působili od konce 16. do počátku 20. století jako úředníci na dvorech habsburských panovníků. Někteří z nich dosáhli i na vysoké státnické funkce. V Čechách vlastnili několik panství s řadou zámků. Černínové žijí v Čechách a v řadě dalších států i v současnosti.
   Chudenický zámek jsme představili samostatně v oddíle "zámky". Na tomto místě zmíním druhý objekt, který leží samostatně, mimo obec. Oproti hlavnímu zámku je mladší a menší, možná však hezčí a především má malebnou polohu při rozhraní přírodního parku a lesa. Kdysi zde bývaly lázně a od nich také pochází běžně užívaný název objektu - Lázně.
   Současná stavba vznikla mezi lety 1849 - 1869 a dnes slouží jako hotel.