Zámek Dolní Lukavice


   Jižně od Plzně, severně od městečka Přeštice, se nachází ve stejnojmenné obci zámek Dolní Lukavice.

   Vznikl po roce 1708 ve vrcholně barokním slohu. Plány této architektonicky kvalitní stavby vypracoval Jakub Auguston ml.. Na výzdobě objektu se podíleli význační umělci, především malíř F. J. Lux a sochař L. Widman.
   Zámecké interiéry v současnosti nejsou přístupné veřejnosti.