Tvrz Dřevčice


   Dřevčice se nacházejí nedaleko od Prahy, jihozápadně od Brandýsa nad Labem.

   Původní opevněný objekt (chráněný i vodními příkopy) zde vznikl ve 14. století. Po husitských válkách zpustl, ale později byl celý areál nově vystavěn. Po požáru roku 1630 bylo nutno obnovit většinu poničených částí v té době již velké kamenné tvrze, která však v následujícím století sloužila i jako sýpka.
   V nejstarší budově se zachovaly do současnosti sklepy s gotickými klenbami. Po opravě ve 20. století je objekt v celkově dobrém stavu a mimo jiné ukrývá kopii velkého středověkého hostince.
   Část interiérů je zpřístupněna po předchozím objednání.