Lidová architektura


   Urbanisticky jednotným souborem lidové architektury jsou Holašovice (16 km západně od Českých Budějovic), vystavěné v letech 1840 - 1880. Stejně jako v jiných jihočeských obcích i zde selské usedlosti s malebně utvářenými, štukem zdobenými štíty a vjezdy lemují prostornou obdélnou náves s kapličkou. Výzdoba průčelí domů vypovídá především o estetickém cítění místních lidových stavitelů. Proto je tato architektura neoddělitelně spjata s prostředím, ve kterém vznikla.


   Na tomto snímku vidíme část návsi v Ponědrážce, nenápadné jihočeské vsi nedaleko Veselí nad Lužnicí. Je jednou z mnoha desítek podobných vesnic, kde si lze prohlédnout nejrůznější příklady lidové architektury. Domy na obrázku pochází z druhé poloviny 19. století.


   V 19. století vznikala rovněž současná podoba lidové architektury ve vsi Lužnice, nacházející se kolem obdélné návsi, která se na spodním okraji skoro dotýká stejnojmenné řeky. Je zde přibližně třicet selských stavení s pěknými štíty; jedno z nich vidíme na samostatném obrázku.