Letovice


   Objekt se nachází na kopci u stejnojmenného města, severozápadně od Boskovic.

   Původní raně gotický hrad z poloviny 13. století přestavěli páni z Boskovic pozdně goticky. Další úpravy renesanční a především barokní, v menším rozsahu i empírové a pseudogotické.
   V současnosti nejsou hlavní budovy pro havarijní stav přístupné. Nejnutnější opravy nepostačují k obnově tohoto starobylého objektu.