Poběžovice


   Poběžovice se nacházejí severozápadně od Domažlic.

   Původní středověkou tvrz přestavěl Dobrohost z Ronšperka (+1506) na vodní hrad. Rozsáhlé barokní úpravy v letech 1682 - 1695 vycházely ze základní dispozice hradu, takže zůstaly zachovány obvodové zdi. V místech příkopů později vyrostly hospodářské budovy.
   Na zámku probíhá rekonstrukce a je nyní veřejnosti nepřístupný.