Park v Průhonicích
Botanický ústav AV ČR, Správa Průhonického parku, 252 43 Průhonice
Tel. 267 750 350


   Na místě středověké tvrze vznikl v 16. století renesanční zámek, zničený v době třicetileté války, později však obnovený a ještě rozšířený. Dnešní podobu daly objektu rozsáhlé úpravy ve stylu novorenesance, které probíhaly v letech 1889-1894. Majitelem zámku byl tehdy hrabě Arnošt Sylva-Taroucca.
   Jestliže stavbu samotnou lze hodnotit jako krásnou, okolní anglický park ji ještě výrazně převyšuje. Jeho hodnota je značná, park jistě patří k nejlepším ve střední Evropě. Ve dvou desetiletích před první světovou válkou nechal hrabě vysázet na velkoryse a důmyslně upravenou plochu parku o 200 hektarech obrovské množství vzácných dřevin a založil zde rovněž rozlehlé alpínum. Areál doplnily malé jezy a umělé vodopády a také několik dekorativních romantických staveb.
   Hodnotu parku docenil i československý stát, který roku 1927 koupil celý areál, aby nebyl postižen finančními problémy majitele. O dendrologické bohatství parku dnes pečuje Botanický ústav Akademie věd České republiky. Procházka tímto prostředím patří k velmi příjemným zážitkům.