Rybníky a příroda na Třeboňsku
Rybníky a příroda na Třeboňsku


   Rybníky na Třeboňsku tvoří celkem 16 vodohospodářských soustav, spádovaných z převážné většiny do povodí Lužnice a Nežárky. Vznik prvních rybníků na Třeboňsku lze datovat do 14. století; v roce 1450 již bylo na Třeboňsku přibližně 20 rybníků o výměře nejméně 700 hektarů. V 15. a 16. století se o rozvoj rybníkářství na Třeboňsku zasloužili především Štěpánek Netolický, který první vložil do výstavby třeboňské rybniční soustavy systém a založil Zlatou stoku a řadu velkých rybníků. Jeho současníkem a pokračovatelem byl Mikuláš Ruthard z Malešova, který vybudoval mezi Chlumem u Třeboně a vesnicí Lutová rybniční soustavu, kterou si lze prohlédnout z leteckého pohledu.


   Jakub Krčín z Jelčan převzal již dobře a účelně uspořádané rybniční hospodářství. Přesto některé rybníky ještě rozšířil a jiné založil nově. Nejznámějším z té druhé skupiny je největší rybník v Čechách - Rožmberk, který má dnes 490 hektarů, po dokončení v roce 1590 však byl dvakrát větší. Současně s tímto králem mezi rybníky vybudoval Krčín tzv. Novou řeku, která odvádí "velkou" vodu z povodí Lužnice do Nežárky.
   Na obrázcích si můžeme prohlédnout několik pro Třeboňsko charakteristických druhů živočichů a rostlin.

 

   Nejvíce pozornosti přitahuje ten, kdo o to stojí nejméně: orel mořský. Dnes díky intenzívní ochraně na Třeboňsku hnízdí asi 5-10 párů, které však sotva návštěvník uvidí, neboť tito vzácní dravci mají mnohem lepší zrak než lidé. Rovněž vydru říční běžný člověk v přírodě nespatří. V okolí Třeboně přesto má trpělivý pozorovatel přece jen jistou naději. Sídlí zde patrně nejpočetnější populace této vzácné kunovité šelmy ve střední Evropě.


   Ani volavka popelavá netouží po lidské společnosti, přesto ji lze někdy zahlédnout a to především díky tomu, že se v okolí Třeboně nachází jedna z největších kolonií volavky v České republice.


   Typickou rostlinou třeboňských močálů je ďáblík bahenní, který zde na řadě míst vytváří souvislé, až několik arů velké porosty. Na spodním snímku vidíme kvetoucí leknín.