Šumava


   Šumava je asi 130 km dlouhé horské pásmo při jihozápadních hranicích Čech s Rakouskem a Německem. Převážná část území je pokryta lesy, většinou smrkovými. Šumavské pohoří spadá na jihozápadní stranu příkře, do českého vnitrozemí přechází pozvolně. Nejvyššími vrcholy české části Šumavy jsou hraniční hory Plechý (1.378 metrů nad mořem) a Trojmezná (1.361 m). Ve výšce nad tisíc metrů lze na Šumavě nalézt například Plešné, Prášilské, Černé a Čertovo jezero,jedno přitažlivější než druhé, každé se svou zvláštní melancholií.