Žumberk
Kulturní památka - tvrz Žumberk, 373 33 Nové Hrady
Tel. 386 362 124


   Žumberk, ležící na úpatí Novohradských hor, je v Čechách ojedinělým příkladem dochované opevněné vsi s tvrzí a kostelem. Je zmiňována již roku 1278 v držení Vyšebrodského kláštera. Před polovinou 16. století ji prodali Rožmberkové, roku 1602 ji poslední člen rodu Petr Vok opět koupil a daroval za věrné služby svému sekretáři Theobaldovi Hockovi a jeho bratru Janovi. Theobaldovi se připisuje přestavba tvrze a ohrazení dvora, kostela s hřbitovem a přilehlých selských stavení hradbou s okrouhlými baštami.
   Oba bratři se nemohli dohodnout na vlastnických podílech a po vzájemných obviněních se oba dostali do vězení a nakonec o Žumberk přišli. Švamberkové, kteří získali tento majetek roku 1618 se z něj také dlouho netěšili, přišli o něj již v roce 1620, kdy císař Ferdinand II. konfiskoval majetky osob, které se připojily ke stavovskému povstání.
   Ještě kratší dobu (asi rok) jej vlastnil hrabě Karel Bonaventura Buquoy, který v císařských službách zahynul v Uhersku při vzpouře svých vojáků, kterým nebyl vyplacen žold. Zato Karlovi potomci vlastnili v jižních Čechách druhý největší pozemkový majetek (po knížatech ze Schwarzenbergu) až do konce druhé světové války. Po roce 1817, kdy tvrz v Žumberku koupili čtyři bývalí poddaní pana hraběte, zbořili noví majitelé značnou část opevnění i se vstupní branou. Ve tvrzi (čtyřkřídlá jednopatrová budova na snímku vlevo) je dnes muzeum. Sousední kostel sv. Jana Křtitele má síňové čtyřlodí (1455) zaklenuté síťovou klenbou.