Erb    Bubnové z Litic
  Erbovní znamení Bubnů bývalo až do 16. století proměnlivé a podobalo se zprvu kouli, později zase duté nádobě. Varlichové z Bubna měli od 16. století buben kotlového tvaru. Týž buben, ozdobený pštrosími péry, sloužil i jako klenot. Roku 1629 byli Bubnové z Litic povýšeni do českého panského stavu a erb byl upraven tak, že štít byl rozpolcen zlatě a modře, v pravé polovině byl kosmo červený buben, vlevo zlatá lví hlava, vyrůstající z korunky. Vedle klenotu s bubnem a třemi péry (tesaný znak v Žamberku ukazuje jen jediné péro) byl i druhý klenot, lví hlava. Po povýšení do hraběcího stavu roku 1644 nebyl znak změněn.