Erb    Trčkové z Lípy
  Erbem Trčků z Lípy byl trojdílný štít, nahoře černý, uprostřed stříbrný a dole červený. Klenotem byly dva rohy, červený a stříbrný, posázené střídavě stříbrnými a červenými praporky. Tento znak nebyl změněn ani při povýšení do panského stavu roku 1567, ani při udělení hraběcího říšského stavu roku 1629 a českého o rok později.