Jindřichův Hradec z výšky
Pohled na zámek od jihu
Západní strana zámeckého areálu