Bojnice
Slovensko
Umístění: střední část Slovenska, západním směrem od Banské Bystrice


   Nad řekou Nitrou se vypíná krásná silueta bojnického zámku. Na tomto místě stával hrad již od počátku 12. století, možná dokonce i dříve. Poblíž se nachází teplé minerální prameny, které jistě přitahovaly lidi již od nejstarších dob. Ve 14. století vlastnil zdejší gotický hrad mocný Matúš Čák z Trenčína, po něm vládnul na hradě Jan Korvín, od kterého získali zdejší panství Thurzové. Byly to vesměs významné rody, ovlivňující slovenské a uherské dějiny. Pro Bojnici však bylo rozhodujícím přínosem panování uherského rodu Pálfyů, jehož příslušníci zde působili od roku 1636 až do roku 1918. Bohatý Jan Pálfy nechal zámek v letech 1899 - 1909 romanticky přestavět. Práce řídil bratislavský architekt Josef Hubert. Po této nákladné přestavbě lze řadit Bojnici k nejmalebnějším středoevropským zámkům. Bojnice poněkud připomíná malebné francouské zámky na řece Loiře. Jesliže je však Bojnice srovnatelně krásná, ve velikosti a členitosti dotyčné zámky většinou předčí.
   Je samozřejmé, že v takto velkolepém zámku se nachází honosné interiéry a drahocenné vybavení, ze kterého ještě vyniká obrazová galerie. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem.
   Miroslav Trčka