Burghley House
Velká Británie
Umístění: poblíž města Stamford, 130 km severně od Londýna


   Vážení přátelé. Vybírat ve Velké Británii jediný zámek, který má poskytnout orientační představu o tamních zámeckých stavbách, je více než těžké. Památkových objektů má ostrovní stát obrovské množství a v tomto případě je ta kvantita také podložena kvalitou. Burghley House by se svými bohatě vybavenými interiéry zařadil mezi českými historickými stavbami na medailovou pozici (vážněji mu mohou konkurovat asi jen zámky Konopiště a Hluboká) a ve velikosti by rovněž zaujal přední místo. V anglickém prostředí se Burghley House přiřazuje v těchto kategoriích někam do první třicítky zámků.
   Velká Británie je nesrovnatelně bohatší zemí než Česká republika a podobné přirovnání platilo i v minulosti. Tento stav umožnil anglické šlechtě stavět sídla v českém prostředí téměř nemyslitelná. Dalším důležitým faktorem je, že za posledních devět set let nevkročila na britské ostrovy ani jediná nepřátelská armáda z evropského kontinentu, zatímco v Čechách byli cizí vojáci tolikrát, že to snad ani nejde jednoznačně spočítat. Třebaže si Angličané, Skotové, Valesané a Irové dokázali mnohé zničit svými vlastními válkami, po vnitroevropských zkušenostech lze uvést, že voják zcela jiného státu představuje obvykle větší nebezpečí než ten, kdo hovoří stejným nebo podobným jazykem a pochází z nepříliš vzdálené země. Ale dosti teorie.
   Burghley House je spojen s hraběcím rodem Burghleyů, jejímž zakladatelem byl William Cecil, lord Burghley (1520 - 1598). Zámek vyrůstal asi od roku 1555 a s přestávkami byl stavěn přes 32 let. U takto velké stavby je ovšem přirozené, že by jen sotva mohla vyrůstat najednou. Objekt se rozrůstal a pozměňoval i v dalších staletích, ale nejednalo se již o zásadní slohové proměny nebo větší přestavby.

   

   My středoevropané, kteří máme až příliš bohaté zkušenosti se změnami společenských režimů, doprovázených bohužel i popravami politických odpůrců a konfiskacemi majetku, jen můžeme Angličanům závidět jejich pevně zakořeněný respekt k právu, tradici a řádu. To plně platí i v případě Burghley House. Vždy patřil pouze potomkům lorda Burghleye a rovněž v současnosti zde rodina pocházející z tohoto rodu žije a bydlí.

 

   Objekt je přístupný pro turisty a ti zde rozhodně mají co obdivovat - interiéry jsou honosně vyzdobeny a bohatě zařízeny. Bližší představu lépe než slova poskytnou snímky. Podobně reprezentativních interiérů je v zámku asi dvacet. A protože jsme v Anglii, je samozřejmé, že všechny služby pro turisty zde fungují plynule a bezchybně. Burghley House je obklopen velkým parkem se stinnými alejemi i jednotlivými stromy. Vše tu propojuje pěstěný trávník. Uměle upravený terén (s ozdobnými stavbami a sochami) zkrášlují také vodní plochy a řeka.
   Miroslav Trčka