Kreml
Centrum Moskvy, Rusko


   Slovo "kreml" (s malým k) označuje ve starém Rusku městský hrad nebo pevnost. Existovaly proto stovky kremlů. Roku 1547, ve svých šestnácti letech, nastoupil v Moskvě na ruský trůn car Ivan IV. Korunovace se konala v tamní pevnosti, kterou car postupně obohatil o další kostely a paláce a výrazně posílil její opevnění. Tento nejvýznamnější ruský Kreml již má velké K.
   Car Ivan proslul jako schopný panovník, který ruskou říši rozšířil a upevnil, současně jako rozporuplný muž, bezohledný ke svým protivníkům i ke svému okolí. Přestože se třikrát oženil a měl i další (církví nepožehnané) svazky, nejen nenalezl rodinné štěstí, ale jeho prudká povaha způsobila roku 1581 tragédii, kdy v hádce smrtelně poranil svého syna. Car Ivan je v Evropě znám s přídomkem "Hrozný", což si způsobil svou krutovládou. Na jejím konci on sám, pod tíhou svědomí, spočetl své oběti a došel k číslu tři sta. Ovšem na tehdejší ruské poměry to není zas až tak mnoho, dlouhá vláda cara Ivana je Rusy hodnocena jako úspěšná, zváště při porovnání se zmatky následující po carově smrti.
   Moskevský Kreml se v průběhu staletí rozvinul na impozantní pevnostní areál. Jeho vnější zdi z pálených cihel jsou vysoké 5 až 17 metrů, dlouhé přes dva kilometry a posílené dvaceti věžemi. Uvitř se nacházejí nejvýznamnější ruské kostely, například "Uspenskij sobor" z 15. století, ve kterém byli korunováni ruští carové, "Blagověščenskij sobor" (chrám Zvěstování Panny Marie) s pozlacenými kupolemi a "Archangelskij sobor" (chrám Archanděla Michaela) s hrobkami carů. Kromě těchto (i dalších) kostelů jsou v Kremlu rovněž významné paláce, například "Bolšoj Kremljovskij dvorec", dokončený roku 1849 a "Terjemskij dvorec" se soukromými komnatami carů. V několika palácích jsou vystaveny umělecké poklady ruské říše, schromážděné v průběhu celých staletí.
   Hlavní vchod do Kremlu střeží "Spaskaja bašna" (věž Vykupitelova), vysoká 81 metrů, dokončená kolem roku 1600. Naproti ní je známé "Rudé náměstí", místo slavnostních vojenských přehlídek. Na jeho okraji stojí nádherný chrám Vasilije Blaženého, dokončený roku 1559, skvělá architektonická památka a jeden z nejznámějších symbolů celého Ruska.
   Miroslav Trčka

Chrám Vasilije Blaženého