Oravský hrad
Slovensko
Umístění: severní část středního Slovenska


   Mohutný hrad se zvedá na severu Slovenska nad řekou Oravou. Vysoké skalní podloží, ukončené ze tří stran srázy nad řekou, umocňuje pevnostní vzhled této malebné stavební kompozice. Již ve třináctém století je Orava zmiňována jako župní královský hrad. V současnosti se skládá ze tří relativně samostatných částí - horní, střední a dolní. Toto málo obvyklé řešení si vynutil tvar skály, na které se uvedené části nacházejí, přičemž nejstarší budovy jsou až nahoře. Při značném zjednodušení lze uvést, že čím níže položené, tím mladší části hradu.
   Významné stavební zásahy pocházejí především z doby panství Jana Korvína, který nechal v roce 1481 upravit hradní věž, ke které přibyly obytné budovy. Do podoby Oravského hradu zasáhl výrazně také František Thurzo. Nechal vystavět renesanční palác, který se stal pro další období ústředním obytným prostorem. Dále byly upraveny již stojící budovy. Hrad přitom nejen nepřišel o své opevnění, ale naopak mu bylo zdokonaleno a zesíleno.
   Bohatý stavební vývoj Oravského hradu se uzavřel na počátku 17. století. Až téměř po třech staletích nechali Pálfyové provést romantickou úpravu hradních budov a některých interiérů. Zatím poslední rekonstrukce hradu proběhla v letech 1953 - 1964.
   Miroslav Trčka